โครงการ : VIZIO

ที่ตั้ง : ร่มเกล้า - สุวรรณภูมิ

A place that marks the begining of a journey

4.5 - 6 ล้านบาท*

"จุดเริ่มต้นของผูมีวิสัยทัศน์"

อาคารพาณิชย์ และ โฮมออฟฟิศ บนถนนร่มเกล้า การเดินทางสะดวก เพียง5 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ