จนในปี 1994 บริษัทจึงได้นำนวัตกรรมระบบก่อสร้าง Pre-Cast Construction เข้ามาสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นรายแรกของประเทศไทย ความพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจจากผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม รวมถึงสามารถฟันผ่าอุปสรรคและวิกฤตต่างๆ และพร้อมก้าวเข้าสู่วันข้างหน้าอย่างมั่นคง

ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์

VISION

เราจะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพสูงสุดให้กับสังคมไทย

MISSION

บริหารให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างสมดุลด้วยการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับลูกค้า

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย

สำหรับพนักงาน

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการบุคคลากร
มอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี

สำหรับผู้ถือหุ้น

สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับสังคม

ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริม
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

VALUES

INTEGRITY

มีความซื่อสัตย์
และยึดหลักคุณธรรม

FAIRNESS

มีความยุติธรรม
และตรงไปตรงมา

PROFESSIONALISM

มีความเป็นมืออาชีพ

TEAMWORK

มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม

CONTINUOUS IMPROVEMENT

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

AWARDS & RECOGNITION

 • ประจำปี 2554

  โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาสูง
  จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

 • ประจำปี 2552-2553

  ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี
  จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 • ประจำปี 2550-2551

  ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี
  จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

WHY
HOMEPLACE

 • COMPLETENESS

 • QUALITY

 • BALANCE

 • CARE

 • COMPLETENESS

  Living

  มาตรฐานของบ้านโฮมเพลส พัฒนามาจาก แนวความคิดในเรื่อง “ความสบายในการอยู่ อาศัย” คือออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยครบและลงตัว มีพื้นที่สูญเปล่าให้น้อยมากที่สุด รวมถึง ออกแบบให้มีรายละเอียดต่างๆในบ้านที่ เสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้จะถูก คิดไว้ล่วงหน้าและนำไปทำการผสมผสานกับรูปแบบที่แฝงความอบอุ่นเพื่อให้ บ้านของคุณ มีความ “สมบูรณ์” ทั้งรูปแบบและการใช้งาน

  Facilities

  ทุกโครงการของเรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่ตอบ สนองการใช้ชีวิตของคุณและ เพื่อนบ้านอย่างเพียบพร้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการคิด จัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในโครงการ เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ และนี่คืออีกมาตรฐานความใส่ใจที่เรา ดูแล เสมอมา

  Security

  การรักษาความปลอดภัย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โฮมเพลสให้ความสำคัญ เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจ ได้ว่าได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เราจัดวางระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภาย นอกบ้าน ตลอดจนการดูแล ควบคุมความเรียบร้อย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

 • QUALITY

  Living

  มาตรฐานของบ้านโฮมเพลส พัฒนามาจาก แนวความคิดในเรื่อง “ความสบายในการอยู่ อาศัย” คือออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยครบและลงตัว มีพื้นที่สูญเปล่าให้น้อยมากที่สุด รวมถึง ออกแบบให้มีรายละเอียดต่างๆในบ้านที่ เสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้จะถูก คิดไว้ล่วงหน้าและนำไปทำการผสมผสานกับรูปแบบที่แฝงความอบอุ่นเพื่อให้ บ้านของคุณ มีความ “สมบูรณ์” ทั้งรูปแบบและการใช้งาน

  Facilities

  ทุกโครงการของเรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่ตอบ สนองการใช้ชีวิตของคุณและ เพื่อนบ้านอย่างเพียบพร้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการคิด จัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในโครงการ เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ และนี่คืออีกมาตรฐานความใส่ใจที่เรา ดูแล เสมอมา

  Security

  การรักษาความปลอดภัย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โฮมเพลสให้ความสำคัญ เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจ ได้ว่าได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เราจัดวางระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภาย นอกบ้าน ตลอดจนการดูแล ควบคุมความเรียบร้อย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

 • BALANCE

  Living

  มาตรฐานของบ้านโฮมเพลส พัฒนามาจาก แนวความคิดในเรื่อง “ความสบายในการอยู่ อาศัย” คือออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยครบและลงตัว มีพื้นที่สูญเปล่าให้น้อยมากที่สุด รวมถึง ออกแบบให้มีรายละเอียดต่างๆในบ้านที่ เสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้จะถูก คิดไว้ล่วงหน้าและนำไปทำการผสมผสานกับรูปแบบที่แฝงความอบอุ่นเพื่อให้ บ้านของคุณ มีความ “สมบูรณ์” ทั้งรูปแบบและการใช้งาน

  Facilities

  ทุกโครงการของเรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่ตอบ สนองการใช้ชีวิตของคุณและ เพื่อนบ้านอย่างเพียบพร้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการคิด จัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในโครงการ เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ และนี่คืออีกมาตรฐานความใส่ใจที่เรา ดูแล เสมอมา

  Security

  การรักษาความปลอดภัย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โฮมเพลสให้ความสำคัญ เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจ ได้ว่าได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เราจัดวางระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภาย นอกบ้าน ตลอดจนการดูแล ควบคุมความเรียบร้อย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

 • CARE

  Living

  มาตรฐานของบ้านโฮมเพลส พัฒนามาจาก แนวความคิดในเรื่อง “ความสบายในการอยู่ อาศัย” คือออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยครบและลงตัว มีพื้นที่สูญเปล่าให้น้อยมากที่สุด รวมถึง ออกแบบให้มีรายละเอียดต่างๆในบ้านที่ เสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้จะถูก คิดไว้ล่วงหน้าและนำไปทำการผสมผสานกับรูปแบบที่แฝงความอบอุ่นเพื่อให้ บ้านของคุณ มีความ “สมบูรณ์” ทั้งรูปแบบและการใช้งาน

  Facilities

  ทุกโครงการของเรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่ตอบ สนองการใช้ชีวิตของคุณและ เพื่อนบ้านอย่างเพียบพร้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการคิด จัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในโครงการ เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ และนี่คืออีกมาตรฐานความใส่ใจที่เรา ดูแล เสมอมา

  Security

  การรักษาความปลอดภัย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โฮมเพลสให้ความสำคัญ เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจ ได้ว่าได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เราจัดวางระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภาย นอกบ้าน ตลอดจนการดูแล ควบคุมความเรียบร้อย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

COMPLETENESS

Living

มาตรฐานของบ้านโฮมเพลส พัฒนามาจาก แนวความคิดในเรื่อง “ความสบายในการอยู่ อาศัย” คือออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยครบและลงตัว มีพื้นที่สูญเปล่าให้น้อยมากที่สุด รวมถึง ออกแบบให้มีรายละเอียดต่างๆในบ้านที่ เสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้จะถูก คิดไว้ล่วงหน้าและนำไปทำการผสมผสานกับรูปแบบที่แฝงความอบอุ่นเพื่อให้ บ้านของคุณ มีความ “สมบูรณ์” ทั้งรูปแบบและการใช้งาน

Facilities

ทุกโครงการของเรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่ตอบ สนองการใช้ชีวิตของคุณและ เพื่อนบ้านอย่างเพียบพร้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการคิด จัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในโครงการ เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ และนี่คืออีกมาตรฐานความใส่ใจที่เรา ดูแล เสมอมา

Security

การรักษาความปลอดภัย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โฮมเพลสให้ความสำคัญ เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจ ได้ว่าได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เราจัดวางระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภาย นอกบ้าน ตลอดจนการดูแล ควบคุมความเรียบร้อย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

QUALITY

Living

มาตรฐานของบ้านโฮมเพลส พัฒนามาจาก แนวความคิดในเรื่อง “ความสบายในการอยู่ อาศัย” คือออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยครบและลงตัว มีพื้นที่สูญเปล่าให้น้อยมากที่สุด รวมถึง ออกแบบให้มีรายละเอียดต่างๆในบ้านที่ เสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้จะถูก คิดไว้ล่วงหน้าและนำไปทำการผสมผสานกับรูปแบบที่แฝงความอบอุ่นเพื่อให้ บ้านของคุณ มีความ “สมบูรณ์” ทั้งรูปแบบและการใช้งาน

Facilities

ทุกโครงการของเรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่ตอบ สนองการใช้ชีวิตของคุณและ เพื่อนบ้านอย่างเพียบพร้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการคิด จัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในโครงการ เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ และนี่คืออีกมาตรฐานความใส่ใจที่เรา ดูแล เสมอมา

Security

การรักษาความปลอดภัย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โฮมเพลสให้ความสำคัญ เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจ ได้ว่าได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เราจัดวางระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภาย นอกบ้าน ตลอดจนการดูแล ควบคุมความเรียบร้อย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

BALANCE

Living

มาตรฐานของบ้านโฮมเพลส พัฒนามาจาก แนวความคิดในเรื่อง “ความสบายในการอยู่ อาศัย” คือออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยครบและลงตัว มีพื้นที่สูญเปล่าให้น้อยมากที่สุด รวมถึง ออกแบบให้มีรายละเอียดต่างๆในบ้านที่ เสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้จะถูก คิดไว้ล่วงหน้าและนำไปทำการผสมผสานกับรูปแบบที่แฝงความอบอุ่นเพื่อให้ บ้านของคุณ มีความ “สมบูรณ์” ทั้งรูปแบบและการใช้งาน

Facilities

ทุกโครงการของเรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่ตอบ สนองการใช้ชีวิตของคุณและ เพื่อนบ้านอย่างเพียบพร้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการคิด จัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในโครงการ เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ และนี่คืออีกมาตรฐานความใส่ใจที่เรา ดูแล เสมอมา

Security

การรักษาความปลอดภัย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โฮมเพลสให้ความสำคัญ เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจ ได้ว่าได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เราจัดวางระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภาย นอกบ้าน ตลอดจนการดูแล ควบคุมความเรียบร้อย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

CARE

Living

มาตรฐานของบ้านโฮมเพลส พัฒนามาจาก แนวความคิดในเรื่อง “ความสบายในการอยู่ อาศัย” คือออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยครบและลงตัว มีพื้นที่สูญเปล่าให้น้อยมากที่สุด รวมถึง ออกแบบให้มีรายละเอียดต่างๆในบ้านที่ เสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้จะถูก คิดไว้ล่วงหน้าและนำไปทำการผสมผสานกับรูปแบบที่แฝงความอบอุ่นเพื่อให้ บ้านของคุณ มีความ “สมบูรณ์” ทั้งรูปแบบและการใช้งาน

Facilities

ทุกโครงการของเรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางที่ตอบ สนองการใช้ชีวิตของคุณและ เพื่อนบ้านอย่างเพียบพร้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการคิด จัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในโครงการ เพื่อความสะดวกต่อการใช้บริการ และนี่คืออีกมาตรฐานความใส่ใจที่เรา ดูแล เสมอมา

Security

การรักษาความปลอดภัย เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โฮมเพลสให้ความสำคัญ เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจ ได้ว่าได้รับความปลอดภัยในการอยู่อาศัย เราจัดวางระบบความปลอดภัยทั้งภายในและภาย นอกบ้าน ตลอดจนการดูแล ควบคุมความเรียบร้อย ภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง