ฉลาดที่จะเลือก และใช้ชีวิตเพื่อก้าวข้ามสู่เมืองใหญ่ภายในพริบตา
ราคาเริ่มต้น - ล้านบาท

คอนโดมิเนียม เพื่อผู้ทีใช้ชีวิตอย่างมีระดับทันสมัย เพื่อการอยู่อาศัยและลงทุน เน้นความปลอดภัยสูงสุด พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่รองรับการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพในระดับสังคมเมือง ทั้งทางด้านทำเลที่ตั้ง ก็มีความสะดวกในการเดินทาง สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้หลากหลายมีสถานศึกษาและสำนักงานมากมาย ใกล้ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และส่วนงานราชการสำคัญต่างๆ