ฉลาดที่จะเลือก และใช้ชีวิตเพื่อก้าวข้ามสู่เมืองใหญ่ภายในพริบตา
ราคาเริ่มต้น - ล้านบาท

ฉลาดที่จะเลือก และใช้ชีวิตเพื่อก้าวข้ามสู่เมืองใหญ่ภายในพริบตา คอนโดมิเนียม เพื่อผู้ทีใช้ชีวิตอย่างมีระดับทันสมัย เพื่อการอยู่อาศัยและลงทุน เน้นความปลอดภัยสูงสุด พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อรองรับการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพในระดับสังคมเมือง มีความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้หลากหลาย เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรียลลิ้งค์ สถานีหัวหมาก ที่เดินทางใกล้เมืองมากกว่าที่คุณคิด